Tennis for life!

Tôi bắt đầu chơi quần vợt cùng với gia đình từ khi còn nhỏ và sống ở nước ngoài. Đối với tôi, quần vợt thực sự là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của tôi!

Đồng thời bản thân  là một cô gái, vận động viên quần vợt nữ cũng là mục tiêu thúc đẩy tôi nỗ lực hơn.  Mục đích của việc tạo ra trang web này là mong rằng sẽ có nhiều bạn nữ có thể theo dõi mình để tiếp bước những nữ vận động viên xuất sắc đó và tạo dựng một tương lai tốt đẹp hơn!